امین شعبانی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)