آقای سیدعلی طاهری نام پدر : سیدحبیب اله
سال تولد : 1348
محل تولد : نجف اشرف

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیات علمی دانشگاه
- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
- دبیر شورای فرهنگی مناطق 3 و 10 دانشگاه آزاد

تحصیلات:
- سطح 1 (علوم حوزه)
- دانشجوی دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث)

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)
تعداد آراء : 74,501 درصد آراء : 30.47

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال سوم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال دوم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال اول : سخنگو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای سیدعلی طاهری"

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)
تعداد آراء : 79,066 درصد آراء : 38.75

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای سیدعلی طاهری"