آقای اسدالله عباسی سال تولد : 1340
محل تولد : رودسر


سوابق و فعالیت ها:
- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
- عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- مقدمات
- دکتری برنامه ریزی درسی
حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد آراء : 40,345 درصد آراء : 37.07

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)