حوزه انتخابیه : ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ " علی عزتی"