آقای ارسلان فتحی پور نام پدر : محرم
سال تولد : 1344
محل تولد : کلیبر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

بیوگرافی:
ارسلان فتحی پور (زاده ۱۳۴۴ کلیبر) نماینده اصولگرای کلبیر و بخش هوراند در مجلس هفتم و هشتم می باشد.

سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان
- رئیس هیأت مدیره شرکت آتیه دماوند
- 5 سال مدیریت در بخش عمومی و خصوصی
- 15 سال مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تحصیلات:
- کارشناسی اقتصاد و بازرگانی از دانشگاه واحد تهران مرکز
- کارشناسی ارشد امور برنامه ریزی از واحد علوم و تحقیقات

وبسایت:
http://www.fathipor.com

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هوراند / کلیبر)
تعداد آراء : 29,879 درصد آراء : 47.40

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون اقتصادی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : رئیس کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : رئیس کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : رئیس کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۲ "آقای ارسلان فتحی پور"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هوراند / کلیبر)
تعداد آراء : 28,250 درصد آراء : 47.27
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹ "آقای ارسلان فتحی پور"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هوراند)