آقای حشمت اله فلاحت پیشه سال تولد : 1350
محل تولد : اسلام‌آباد غرب

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- روزنامه نگار
- تحلیلگر سیاسی

تحصیلات:
- دکتری علوم سیاسی


حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب / دالاهو)
تعداد آراء : 53,369 درصد آراء : 45.22

عضویت در کمیسیون

سال سوم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای حشمت اله فلاحت پیشه"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب / دالاهو)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای حشمت اله فلاحت پیشه"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)
تعداد آراء : 73,258 درصد آراء : 49.49