آقای جعفر قادری نام پدر : حیدر
سال تولد : 1343
محل تولد : لامرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- رئیس دانشگاه
- شهردار
- شورای شهر
- معاون فرماندار

تحصیلات:
- دکترای اقتصاد شهری و منطقه ای

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 61,752 درصد آراء : 48.98