حوزه انتخابیه : گیلان (سیاهکل / لاهیجان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ " یوسف قاسمی گولک"