آقای نادر قاضی پور سال تولد : 1337
محل تولد : ارومیه

تسلط بر زبان (های) :

عربی


سوابق و فعالیت ها:
- استانداری آذربایجان غربی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 169,098 درصد آراء : 39.38

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سال سوم : سخنگو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷۱ "آقای نادر قاضی پور"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 192,903 درصد آراء : 49.43

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۷ "آقای نادر قاضی پور"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 47,276 درصد آراء : 34.89
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای نادر قاضی پور"