آقای علی کائیدی نام پدر : ملک محمد
سال تولد : 1338
محل تولد : پلدختر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- فرهنگی
- تدریس در آموزش و پرورش
- پزشک

تحصیلات:
- دکترای (پزشک عمومی)

حوزه انتخابیه : لرستان (پلدختر)
تعداد آراء : 25,900 درصد آراء : 55.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای علی کائیدی"

حوزه انتخابیه : لرستان (ملاوی / پلدختر)
تعداد آراء : 44,376 درصد آراء : 48.46

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای علی کائیدی"