حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)