مصطفی کواکبیان سال تولد : 1341
محل تولد : سمنان

سوابق و فعالیت ها :
-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات:
-دکتری علوم سیاسی
-پایان سطح

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,260,174 درصد آراء : 38.84

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)