آقای اسماعیل کوثری نام پدر : محمدباقر
سال تولد : 1334
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- بازنشسته سپاه
- فرمانده لشگر
- رئیس اداره امنیت ستاد کل


تحصیلات:
- فوق لیسانس دفاع و امنیت

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 431,771 درصد آراء : 38.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای اسماعیل کوثری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 471,936 درصد آراء : 27.10
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای اسماعیل کوثری"