آقای مهدی کوچک زاده نام پدر : حسین
سال تولد : 1337
محل تولد : یزد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس


تحصیلات:
- دکترای آبیاری
- فوق لیسانس هیدرولیک

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 291,600 درصد آراء : 25.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای مهدی کوچک زاده"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 308,930 درصد آراء : 46.02
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای مهدی کوچک زاده"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)