آقای حسین گروسی نام پدر : محمود
سال تولد : 1343
محل تولد : بیجار

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار
- بخشدار
- مدرس دانشگاه
- مدیرعامل شاهد


تحصیلات:
- لیسانس فلسفه

حوزه انتخابیه : تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد)
تعداد آراء : 105,196 درصد آراء : 30.20

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "آقای حسین گروسی"

حوزه انتخابیه : تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد)
تعداد آراء : 58,550 درصد آراء : 31.73
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای حسین گروسی"