جهانبخش محبی نیا سال تولد : 1341
محل تولد : میاندوآب

سوابق و فعالیت ها :
-رییس دانشگاه فرهنگیان
-قائم مقام نظارت مجلس شورای اسلامی
تحصیلات:
-دکتری علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شاهین دژ / میاندوآب)
تعداد آراء : 61,186 درصد آراء : 34.39

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ " جهانبخش محبی نیا"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (شاهین دژ / میاندوآب)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ " جهانبخش محبی نیا"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)