بهمن محمدیاری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ " بهمن محمدیاری"

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
حوزه انتخابیه : گیلان (تالش)