بهمن محمدیاری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
حوزه انتخابیه : گیلان (تالش)