آقای سیدعلیرضا مرندی نام پدر : محمود
سال تولد : 1318
محل تولد : اصفهان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- وزیر
- عضو کمیسیون عوامل اجتماعی سلامت سازمان جهانی بهداشت
- معاون و مشاور وزیر

تحصیلات:
- دکترا (متخصص کودکان)
- فوق تخصص نوزادان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 709,391 درصد آراء : 30.38

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای سیدعلیرضا مرندی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 528,256 درصد آراء : 30.34
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای سیدعلیرضا مرندی"