آقای علی مطهری نام پدر : مرتضی
سال تولد : 1336
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,447,713 درصد آراء : 99.99

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای علی مطهری"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 380,653 درصد آراء : 33.79

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای علی مطهری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 571,071 درصد آراء : 32.80
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای علی مطهری"