آقای احمدعلی مقیمی نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1336
محل تولد : بهشهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- کارمند

تحصیلات:
- دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
تعداد آراء : 57,822 درصد آراء : 36.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای احمدعلی مقیمی"

حوزه انتخابیه : مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
تعداد آراء : 46,243 درصد آراء : 33.94

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای احمدعلی مقیمی"