محمدرضا ملکشاهی راد سال تولد : 1336

سوابق و فعالیت ها:
-صدا و سیما
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ " محمدرضا ملکشاهی راد"

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ " محمدرضا ملکشاهی راد"