مرادعلی منصوری رضی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گلستان (آزادشهر / رامیان)
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (آزادشهر / رامیان / فندرسک)