آقای حسین نجابت نام پدر : حیدرعلی
سال تولد : 1332
محل تولد : شیراز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، عربی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکترای فیزیک


حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 254,702 درصد آراء : 22.61

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای حسین نجابت"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 437,105 درصد آراء : 25.10
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای حسین نجابت"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)