آقای مقداد نجف نژاد نام پدر : غلامعباس
سال تولد : 1340
محل تولد : بابلسر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- فرمانده سپاه مازندران
- مدیرعامل باشگاه استقلال

تحصیلات:
- فوق لیسانس مدیریت

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر / فریدون کنار)
تعداد آراء : 48,388 درصد آراء : 48.86

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای مقداد نجف نژاد"

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر / فریدون کنار)
تعداد آراء : 29,796 درصد آراء : 40.70

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای مقداد نجف نژاد"

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر)
حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر / بندپی)