محمدحسین نژادفلاح

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (ساوجبلاغ / طالقان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ " محمدحسین نژادفلاح"

حوزه انتخابیه : تهران (ساوجبلاغ / طالقان / نظر آباد / نظرآباد)