سیدحسین نقوی حسینی

مسیر شما: نمایندگان سیدحسین نقوی حسینی
سیدحسین نقوی حسینی

نماینده دهم، تهران (ورامین)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1339
شهر تولد : ورامین
نام پدر : سیدباقر

تسلط بر زبان های : انگلیسی

سیدحسین نقوی حسینی

نماینده دهم، تهران (ورامین)

سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل
-سرپرست دانشگاه

تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسی


عضویت در کمیسیون:
  نمایندگان حوزه انتخابی " تهران ، دوره دهم"