حسن نوروزی سال تولد : 1339
محل تولد : مشهد

سوابق و فعالیت ها:
-قاضی دادگستری
-مدیر مدرسه علمیه
-وکیل پایه یک دادگستری
تحصیلات:
-دکتری مدیریت راهبردی
-اتمام دروس خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم)
تعداد آراء : 54,368 درصد آراء : 58.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی
حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم)