حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / مسیحیان ارامنه شمال کشور)