ستار هدایت خواه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا)
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا)