ستار هدایت خواه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ " ستار هدایت خواه"

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا)