عزت اله یوسفیان ملا

مسیر شما: نمایندگان عزت اله یوسفیان ملا
عزت اله یوسفیان ملا

نماینده دهم، مازندران (آمل)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1330
شهر تولد : آمل
نام پدر : اسداله

تسلط بر زبان های : انگلیسی

عزت اله یوسفیان ملا

نماینده دهم، مازندران (آمل)

سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه
- عضون معاون دیوان عالی کشور
- رییس دادگستری در استان آمل
- مدیر کل و قائم مقام آموزش تحقیقات قوه قضاییه

تحصیلات:
-  دکتری حقوق بین الملل، دکتری حقوق خصوصی
- حوزوی: سطح
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون: