آقای حمید رضا حاجی بابایی سال تولد : 1338
محل تولد : همدان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- وزیر
- دانشیار دانشگاه تهران
- مدیر گروه اخلاق، قرآن و منابع اسلامی

تحصیلات:
- دکتری تخصصی

حوزه انتخابیه : همدان (فامنین / همدان)
تعداد آراء : 133,343 درصد آراء : 49.61

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای حمید رضا حاجی بابایی"

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای حمید رضا حاجی بابایی"

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
حوزه انتخابیه : همدان (همدان)