آقای غلامعلی حداد عادل نام پدر : رضا
سال تولد : 1324
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه تهران
- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی


تحصیلات:
- دکترای فلسفه
- فوق لیسانس فیزیک
- فوق لیسانس فلسفه

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,119,474 درصد آراء : 47.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای غلامعلی حداد عادل"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 844,230 درصد آراء : 48.49
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای غلامعلی حداد عادل"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)