آقای فریدون حسنوند سال تولد : 1344

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- استاندار بوشهر
- مشاور وزیر نفت
- عضو هیأت مدیره پارس جنوبی
- عضو شورای عالی خلیج فارس

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای فریدون حسنوند"

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک)
تعداد آراء : 39,093 درصد آراء : 40.67

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون انرژی سال سوم : رئیس کمیسیون انرژی سال دوم : رئیس کمیسیون انرژی سال اول : رئیس کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای فریدون حسنوند"

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای فریدون حسنوند"

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک)
حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک)