آقای روح اله حسینیان نام پدر : قدرت اله
سال تولد : 1334
محل تولد : شیراز

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- کارمند

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 301,956 درصد آراء : 26.81

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای روح اله حسینیان"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 437,107 درصد آراء : 25.10
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای روح اله حسینیان"