عباسعلی اختری سال تولد : 1318
محل تولد : گرمسار

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,971,557 درصد آراء : 26.36
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 1,971,557 درصد آراء : 26.36