محمدحسین استکی سال تولد : 1340
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 414,559 درصد آراء : 29.59