علی افشاری سال تولد : 1338
محل تولد : سمیرم

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 55,062 درصد آراء : 40.73