عباسعلی اللهیاری سال تولد : 1344
محل تولد : کرمانشاه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 117,683 درصد آراء : 27.87
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 117,683 درصد آراء : 27.87