سال تولد : 1340

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی)
تعداد آراء : 79,590 درصد آراء : 51.09