بایرام گلدی برمک سال تولد : 1349
محل تولد : کلاله

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (مراوه تپه / مینودشت / کلاله / گالیکش)
تعداد آراء : 130,849 درصد آراء : 37.01