آقای سیدبهلول حسینی سال تولد : 1340
محل تولد : میانه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

سوابق فعالیت ها:
- معاون بازرسی ویژه رئیس جمهوری
- معاون وزیر جهاد کشاورزی

تحصیلات:
- مهندسی عمران
- فوق لیسانس مدیریت پروژه و ساخت

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 25,848 درصد آراء : 29.40

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۱ "آقای سیدبهلول حسینی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 71,709 درصد آراء : 25.29