سیدسبحان حسینی حیدرآبادی سال تولد : 1336
محل تولد : گرگان

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (آق قلا)
تعداد آراء : 143,655 درصد آراء : 31.30