سال تولد : 1340

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / میمه)
تعداد آراء : 37,284 درصد آراء : 61.97