سیدحسن آقا (سیدصادق) حسینی طباطبایی سال تولد : 1313
محل تولد : زابل

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
تعداد آراء : 155,439 درصد آراء : 43.43