علی دانش منفرد سال تولد : 1320
محل تولد : آشتیان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان)
تعداد آراء : 45,422 درصد آراء : 40.54
حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
تعداد آراء : 45,422 درصد آراء : 40.54