سیداحمد رسولی نژاد سال تولد : 1342
محل تولد : فیروزکوه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ " سیداحمد رسولی نژاد"

حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)
تعداد آراء : 52,486 درصد آراء : 39.34
حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)
تعداد آراء : 52,486 درصد آراء : 39.34
حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)
تعداد آراء : 52,486 درصد آراء : 39.34