حمید زنگنه سال تولد : 1342
محل تولد : مسجد سلیمان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 116,596 درصد آراء : 52.36