عشرت شایق سال تولد : 1342
محل تولد : بم

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 168,300 درصد آراء : 26.77