آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نام پدر : عبدالرحیم
سال تولد : 1337
محل تولد : فومن

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون وزیر بازرگانی

تحصیلات :
- اتمام سطح دو حوزوی

حوزه انتخابیه : گیلان (شفت / فومن)
تعداد آراء : 47,379 درصد آراء : 47.16

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی"

حوزه انتخابیه : گیلان (شفت / فومن)
تعداد آراء : 88,518 درصد آراء : 40.88