محمدقلی مارامائی سال تولد : 1340
محل تولد : گنبد کاووس

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان ()
تعداد آراء : 79,619 درصد آراء : 52.56